EK 1 BM Engelli Hakları Sözleşmesi

EK 2 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun

EK 3 YÖK Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

EK 4 Uluslararası ve Ulusal Mevzuat