Akademik veya sosyal alanlarda eğitim ve öğretim hayatınızı engelleyen, kalıcı veya geçici nedenlerle engellilik durumlarındaki öğrenciler birimimizin hizmetlerinden yararlanabilir.

 • Kronik hastalık

 • Geçici yetersizlikler

 • Fiziksel engel

 • İşitsel engel

 • Konuşma / dil bozuklukları

 • Öğrenme güçlükleri

 • Görme engeli

 • Psikiyatrik / psikolojik sorunlar

 • Zihinsel engel

 • Gelişimsel problemler

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

 • Diğer

Hatırlatma : Birimin hizmetlerinden faydalanabilmek için öğrencinin asgari %20 engel raporunun bulunması gerekmektedir. YÖK’ün belirlemiş olduğu standartlara bağlı kalınarak uyarlamalar gerçekleşmektedir.