İEU Engelli Destek Birimine Başvuru Süreci

  1. İlk kayıt sırasında engel durumu öğrenci işlerine bildirilir.
  2. Öğrenci geçerli raporu ile birlikte eğer gönüllü ise “Engelli Destek Birimine” başvuruda bulunur.
  3. Birim çalışanı ile birlikte öğrencinin ihtiyaçları belirlenir. Yapılacak uyarlamaların belirlenmesi için “Uyarlama Formu” doldurulur.
  4. Birime kayıt oluşturulduktan sonra dönemde iki kez olmak üzere öğrencinin talepleri ve engel durumu OASIS üzerinden dersini aldığı öğretim elemanlarına birim koordinatörlüğü tarafından iletilir.
  5. Öğrenci ihtiyaç doğrultusunda dönem içerisinde ek uyarlama talebinde bulunabilir.
  6. Tüm bu bilgiler gizlilik esası gözetilerek paylaşılır.

Önemli bilgi: Engel durumu ilk kayıt sırasında belirtilmemiş veya daha sonra ortaya çıkmış olan öğrenciler diledikleri zaman “Engelli Destek Birimi”ne başvuruda bulunabilirler.  Başvuru zamanı için bir kısıtlama yoktur.

Başvuru için;

engelsiz@ieu.edu.tr adresine mail atabilir yada “Engelli Destek Birimi Koordinatörlüğü” ile iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.