İEÜ Engelli Destek Birimi (EDB), engelli öğrencilerimizin akademik ve sosyal hayata tüm bireylerle eşit koşullarda, tam ve etkin katılımlarını sağlamak için çalışmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği yasal düzenlemelere uygun bir biçimde öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, psikolojik süreçleri desteklenir.

Öğrenciler ve birim çalışanları öğrencinin sınıf düzeni, dersler, ödevler, sınavlar, malzeme ve ekipman vb. ihtiyaçlarını görüşme sırasında belirler ve gereken uyarlamaların hayata geçmesini sağlar.

Engelli Raporu olan öğrenciler, EDB’ye başvurarak haklarından yararlanabilirler.

Engelli Destek Birimi, Rektörlüğe bağlı olarak çalışmaktadır.