Engelli Destek Birimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Bu sayfalar aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz. Lütfen size en uygun stili seçiniz:

Default | Stil 1:siyah-beyaz | Stil 2:beyaz-siyah | Stil 3:siyah-sarı

Öğretim Üyelerinin Sorumlulukları

Genel

 1. Akademik danışmanların engelli öğrencilerin gereksinimlerini kendileriyle konuşarak belirlemesi ve gereksinimin türüne göre öğretim üyelerine ya da üniversitenin ilgili birimlerine bilgi verilmesinin sağlanması
 2. Akademik danışmanların gerektiğinde engelli öğrencinin ders aldığı öğretim üyeleri ile görüşerek dersin içeriği ve sınav formatı konusunda bilgi alması ve dönemlik gereksinimlerinin saptanması
 3. Öğrencinin engeliyle ilgili düzenlemelerin akademik yılın başında yapılması
 4. Engelli öğrencinin diğer öğrencilerle aynı donanıma sahip bir şekilde mezun edilmesi. Bunun için de dersin gerekleri konusunda ayrıcalık değil, uyarlamalar yapılması (örneğin gerektiğinde sınav sorularının aynı bilgiyi ölçen ancak farklı formattaki sorularla değiştirilmesi)
 5. Gereken durumlarda sınavlar için öğrenciye yardım etmesi için bir asistan ya da öğretim görevlisi belirlenmesi.
 6. Gereken durumlarda uygun koşulların sağlanarak sınavlarda dizüstü bilgisayar kullanımına izin verilmesi

I. Görme engelli öğrenciler

 1. Gerektiği durumda sınav materyallerinin büyütülerek basılması. (A3 kağıt kullanılması, yazı karakterlerinin büyütülmesi vb.)
 2. Resim, grafik, tablo gibi görsel materyallerin sesli olarak betimlenmesi
 3. Az gören öğrencilerin öğretim görevlisini ve tahtayı iyi takip edebileceği bir yere oturmasının sağlanması ve uygun oturma düzeni oluşturulması
 4. Derslerde ses kaydı yapılmasına izin verilmesi (öğretim üyesinin ses kaydının özel kalmasıyla ilgili kaygıları varsa öğrenciyle kaydın başkasıyla paylaşılmayacağına dair bir anlaşma yapabilir)
 5. Öğrencinin gereksinimi ve isteği dikkate alınarak sınavları ayrı almasının sağlanması
 6. Gereken durumlarda öğrenciye sınavda ek süre verilmesi
 7. Gereken durumlarda, sınavlarda öğrenciye bir okuyucu desteği verilmesi. Okuyucu olacak kişinin sınavın yapılacağı alanda okuyan veya çalışan bir kişi olması ve okuyucu seçiminin öğrenciye bırakılması
 8. Öğrencinin durumuna ve dersin kapsamına göre sözlü sınav uygulamasının tercih edilebileceğinin gözönüne alınması
 9. Sınav ve ödevlerde yazım ve imla kurallarının göz ardı edilmesi gereken durumların dikkate alınması

II. Konuşma engelli öğrenciler

 1. Konuşma zorluğu olan öğrenciler için özellikle sözlü sunumlarda ek süre verilmesi ya da görsel ve yazılı ifadenin tercih edilmesi

III. İşitme engelli öğrenciler

 1. Öğrencinin sınıfta öğretim görevlisini duyabilecek şekilde ve diğer seslerden etkilenmeyecek şekilde oturmasının sağlanması
 2. Duyuruların tahtaya yazılması
 3. Ders anlatımının yazılı anlatımlarla ve tekrarlarla desteklenmesi
 4. Öğrenci, dudak okuyorsa öğretim görevlisinin dersi öğrenciye dönük bir şekilde anlatması
 5. Gereken durumlarda öğrenciye sınavda ek süre verilmesi
 6. Sınav ve ödevlerde yazım ve imla kurallarının göz ardı edilmesi gereken durumların dikkate alınması
 7. Derste bir video, film vb. izletilecekse onun altyazılı olmasına çalışılması

IV. Bedensel engelli öğrenciler

 1. Öğrencinin engeliyle ilgili olarak sınıfta(oturma düzeni, özel sandalye konması vb.) oluşturulan düzenin devamlılığın kontrol edilmesi
 2. Öğrenciye kullandığı yardımcı cihazlarla ilgili gerektiğinde yardımcı olunması
 3. Öğrenci ellerini kullanamıyorsa derslerde not tutulması ve sınavlarda cevapların yazılmasıyla ilgili kendisine yardımcı olacak bir kişinin görevlendirilmesi

V. Disleksi sorunu olan öğrenciler

 1. Eğer öğrenci, not alma güçlüğü yaşıyorsa, dersin kaydı için özel bir izin verilmesi.
 2. Disleksik öğrenciler okurken, siyah-beyaz renklerini algılama problemi yaşayabilirler. Bu nedenle beyaz tahtada renkli kalem kullanılması
 3. Derslerdeki uzun okuma listeleri disleksik öğrenciler için altından kalkılamaz bir yük olabilir. Bu nedenle, okumaların hangi sıra ve öncelik içinde yapılabileceğinin öğretim üyesi tarafından belirlenmesi
 4. Öğrenciye derse daha hazır gelme ve dersi takip edebilme imkanı sağlanması için okuma parçaları, ders notları, power point sunumlarının öğrenciye daha önceden ulaştırılması Eğer power point sunumlarının önceden verilmesi mümkün değilse, derse başlarken, derste hangi konuların kapsanacağının söylenmesi ya da ana başlıkların tahtaya yazılması
 5. Disleksik öğrencilerin sınıfta veya seminerlerde “bir okuma parçasını”, başkalarının önünde yüksek sesle okumalarının istenmemesi
 6. Eğer öğrenci ödevlerinde, yazdığı yazılarda, hep aynı hatayı yapıyorsa, doğru formun gösterilmesi ve ne tür bir hata olduğundan söz edilmesi(Örneğin, hatanın ne tür bir hata olduğuna dair sayfa kenarına bir not düşebilirsiniz. Söz gelimi, eğer öğrenci imla hatası yapıyorsa, yanlış yazılan kelimeyi işaretleyin ve yanına “imla hatası” diye bir not düşün. Böylece öğrenci doğru yazılışı öğrenmek için kendisi bir çaba harcayacaktır)
 7. Yapılan sınavda (yabancı dil veya başka bir konu), eğer “imla hataları” özellikle sınavın bir parçası değilse, bundan not kırılmaması. Sınavla ilgili beklentiler konusunda “net” olunması
 8. Öğrencinin, “geri dönütleri” anladığından emin olunması. Böylece gereksiz zaman ve emek kaybının önlenmesi
 9. Sınav ya da ödevleri değerlendirirken, mümkün olduğunca olumlu geri dönütler yazmaya gayret edilmesi. Utandırıcı geri bildirimler yazılmaması.
 10. Sınavları ya da ödevleri değerlendirirken, asla “kırmızı kalem” kullanılmaması Düzeltmelerin ya da dönütlerin başka renkte bir kalemle yapılması
 11. Matematik derslerinde, derste kullanılan matematiksel terimlerin açıklanması Öğrencilerin konuyu anlaması için ek alıştırmalar verilmesi
 12. Power point sunumlarında satır arasının, harf büyüklüğünün arttırılması
 13. Sınavlarda ya da derslerde, tabloların ya da grafiklerin daha görünür, fark edilir kılınması
 14. Sınavlarda ek süre tanınması (örneğin %25 oranında süre uzatması verilebilir)
 15. Öğrencinin dikkatini toplamasına yardımcı olunması için sınavın sakin, sessiz bir yerde verilmesi. Eğer öğrenci, “yazma” problemi yaşıyorsa, cevaplarını yazmak üzere bir kişi görevlendirilmesi
 16. Eğer öğrenci, “okuma” problemi yaşıyorsa, soruları okuyacak bir kişi görevlendirilmesi
 17. Sınavlarda kullanılan “optik formlar” disleksik öğrenciler için çok iyi olmayabilir. Bu nedenle işaretlemelerini kitapçık üzerinde yapmalarına izin verilmesi
 18. Özellikle “dil sınavlarının”, “dinleme” bölümlerinde; öğrencinin teypten dinleyeceği parçanın, gözetmen tarafından ara ara durdurulması. Bu durdurma süresi içinde öğrencinin not almasına, daha sonra sorularını yanıtlamasına izin verilmesi
 19. “Okuma” bölümünde de parçalar uzun olduğu zaman, “dinleme” bölümüne benzer bir uygulama yapılması(Engeli olmayan öğrenciler için hazırlanan dil sınavlarında, her parçadan sonra ilgili sorular arka arkaya verilirken, disleksik öğrenci için okuma parçası belli yerlerde kesilerek, paragraf aralarına bir iki soru konulabilir. Bu soruların yanıtı yukarda kalan kısa okuma parçasında bulunur. Böylece öğrenci tüm parçaya odaklanma ve soruların yanıtlarını aramak zorunda kalmaz)
 20. “Yazma” bölümü için de süre uzatması verilmesi. Değerlendirmenin, öğrencinin özel durumu göz önünde bulundurularak yapılması

VI. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan öğrenciler

 1. Öğrencilerle birebir görüşerek motivasyonlarını yüksek tutabilmeleri için destek verilmesi
 2. Derslerde ses kaydı yapılmasına izin verilmesi
 3. Öğrencilerin sınavları ayrı almalarının sağlanması ya da ek süre verilmesi (Öğrencinin isteği dikkate alınarak)
 4. Bazı durumlarda, sınav ve ödevlerde yazım ve imla kurallarının göz ardı edilmesi
 5. Sözlü sınav uygulamasının tercih edilmesi
 6. Yazılı dokümanların elektronik formatta öğrenciye sağlanması(Bu öğrenciye materyali kendi öğrenmesi için uygun formata dönüştürme olanağı sağlar-daha büyük puntolu çıktı, farklı renkli çıktı vb.)
 7. Dersle ilgili dokümanların dersten önce öğrenciye verilmesi
 8. Öğrenciye ihtiyacı olduğunda ara kullanması için imkan sağlanması

VI. Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler

 1. Ders içeriğinin öğrenciye oldukça ayrıntılı şekilde verilmesi
 2. Dersle ilgili etkinliklerin zaman ve sırasının belirtilmesi
 3. Okuma materyalleri listesinin dönem başında öğrenciye verilmesi
 4. Ödevlerle ilgili ek süre verilmesi veya kapsamlı bir ödevin parçalara bölünerek verilmesi

*Disleksi sorunu olan öğrencilerle ilgili bölüm Yrd. Doç. Dr. Nalan BABÜR tarafından hazırlanan notlardan uyarlanmıştır.>