Başvuru sürecindeki adımlar şu şekildedir:

  1. İlk kayıt sırasında engel durumu Öğrenci İşlerine bildirilir.

  2. Öğrenci engel durumunu belirten rapor ile birlikte Engelli Destek Birimine başvuruda bulunur. Öğrencinin geçerli raporunun bulunması ve birime kayıt yaptırmak için gönüllü olması gerekir.

  3. Birim çalışanı ile birlikte öğrencinin ihtiyaçları belirlenir. Yapılacak uyarlamaların belirlenmesi için Uyarlama Formu doldurulur.

  4. Birime kayıt oluşturulduktan sonra her dönemin ilk haftasında uyarlama formları birim çalışanları tarafından öğrencinin dersini aldığı öğretim görevlilerine OASİS üzerinden gönderilir ve engel durumu ve ihtiyaçları bildirilir.

  5. Öğrenci ihtiyaç doğrultusunda dönem içerisinde ek uyarlama talebinde bulunabilir.

  6. Tüm bu bilgiler gizlilik esası gözetilerek paylaşılır.

Önemli bilgi: Engel durumu ilk kayıt sırasında belirtilmemiş veya daha sonra ortaya çıkmış olan öğrenciler diledikleri zaman Engelli Destek Birimi’ne başvuruda bulunabilirler.  Başvuru zamanı için bir kısıtlama yoktur.