Engelli Destek Birimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Bu sayfalar aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz. Lütfen size en uygun stili seçiniz:

Default | Stil 1:siyah-beyaz | Stil 2:beyaz-siyah | Stil 3:siyah-sarı

Akademik Personel Bilgilendirme Kitapçığı

İçindekiler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Engelli Destek Birimi

Üniversitemizde Hizmet Verdiğimiz Engel Grupları

Engelli Destek Birimi Koordinatörü Yardımcısı

Öğr. Gör. Ezgi ORAL

TEL. 0232 488 8411

merve.yavuz@ieu.edu.tr

Engelli Destek Birimi Koordinatör

Klinik Psk. Merve YAVUZ

TEL. 0232 488 8243

ezgi.oral@ieu.edu.tr

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Engelli Destek Birimi

Birimin amacı nedir?

Özel ihtiyaçları olan İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine kampüs ve eğitim hayatlarında destek vermek, diğer öğrencilerle benzer koşullarda akademik çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Birimin hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Birimin hizmetlerinden bedensel, işitme, görme ve konuşma engellilerin yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, disleksi, epilepsi ve diyabet gibi rahatsızlıklar yaşayan öğrenciler de faydalanabilir. Engel oranı en az %20 olan öğrenciler Engelli Destek Birimi’nin hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Öğrencilerin Engel Durumlarını OASİS Üzerinde Görüntüleme

Engelli Destek Birimi, engeli bulunan öğrenciye ait “Engelli Öğrenci Destek Formu”nu ilgili dönemde kayıt olduğu derslerin öğretim elemanlarına OASİS üzerinden, mail yoluyla veya sms ile bildirir. Öğrencilerin engel bilgileri OASİS’te ilgili dönemdeki ders aldığı öğretim elemanlarına açıktır. Bu bilgilere; OASİS içerisinde “Kontrol” kısmından “Öğrenciler ve Bilgileri” alanından ulaşılabilir.

Üniversitemizde Hizmet Verdiğimiz Engel Grupları

Özel Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği Olan Öğrenciler

Özel öğrenme güçlüğü ve Dikkat Eksikliği bireyin zekâsının normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen, farklı öğrenmesi ve öğrenme için daha fazla zaman ayırması ve çaba göstermesi ile ilgili bir durumdur. Özel öğrenme güçlüğü tanı grubunun altında üç ayrı problem durumu yer almaktadır. Bu gruplar bazen bir arada da görülebilmektedir. Bunlar:

Üniversitemiz Engelli Destek Birimi’ne kayıtlı öğrencilerden çoğunluğunun Özel Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği problemi vardır. Öğrencilerimizin engelleri nedeniyle yaşadığı güçlükleri biraz olsun ortadan kaldırabilmek ve onların akademik yaşamlarının daha başarılı olmasını sağlamak için derslerde uygulanabilecek maddeler aşağıda açıklanmıştır.

(Dikkat Eksikliği ve Disleksi engeli olan öğrenciler için hazırlanmıştır.) Okumadaki Hata Türleri; Yazmadaki Hata Türleri; Çalışma Alışkanlığı; Derslerde ve Sınavlarda Yapılabilecekler;

Psikiyatrik Engeli Olan Öğrenciler

Üniversitemizde Mevcut Psikiyatrik Engeller:

Derslerde nasıl etkileri olur?

Unutmayalım ki; öğrenci de durumuyla ilgili bir savaş vermektedir ve herkes gibi olmaya çalışmaktadır.

Görme Engeli Olan Öğrenciler

Görme keskinliği kaybından ağır derecede etkilenmiş olup, öğretimi dokunarak okuduğu kabartma yazıyla ve konuşan kitaplardan dinleyerek sürdürme gereksinimi olan görme engellilerdir. Az gören ise büyüteçlerle normal puntolu ve büyük puntolu yazılı materyali okuyabilen görme engellilerdir.

Yasal tanıma göre; Görme alanı 20 dereceden az ve görme keskinliği 20/200 yada daha az olan bireylere görmez (kör), görme keskinliği 6/18’den az 3/60’a eşit yada daha fazla olan yada görme alanı 10 dereceden az olan bireylere de az gören denilmektedir.

Öğrencilerimizin engelleri nedeniyle yaşadığı güçlükler ve onların akademik yaşamlarının daha başarılı olması için derslerde uygulanabilecek maddeler aşağıda açıklanmıştır.

(Görme engeli olan öğrenciler için hazırlanmıştır.) Derslerde ve Sınavlarda Yapılabilecekler;

İşitme Engeli Olan Öğrenciler

İşitme kaybı doğuştan veya sonradan olan problemler nedeni ile işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

İşitme Engelinin Sınıflandırılması

Derslerde ve Sınavlarda Yapılabilecekler;

Kekemeliği Olan Öğrenciler

Kekemelik, seslerin, hecelerin tekrarı, sözcüklerin söylenmesinde işitilebilir veya sessiz tekrarlar, uzatmalar biçiminde oluşan sözlü anlatım akıcılığındaki bozukluk ve sözcükleri söylerken yaşanan istemsiz kontrol kaybı olarak tanımlanabilir.

Sıklıkla heyecan, gerilim durumlarının, korkuların, utanma, rahatsızlık gibi özel duyguların belirtisidir. Psikolojik sorunlar, stres ve olumsuz duygularla bağlantılı olabilmekte ya da bunlar tarafından tetiklenmektedir.

Derslerde ve Sınavlarda Yapılabilecekler;

Bedensel Engeli Olan Öğrenciler

Bedensel engelliler, ortopedik yetersizliklerden etkilenenleri ve süreğen hastalığı olanları kapsamaktadır. Ortopedik yetersizlik merkezi sinir sisteminin hastalıklar ve kazalar sonucunda zedelenmesine bağlı olarak kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi yani bu organlarda yetersizlik meydana gelmesidir. Üniversitemizin engelli birimine kayıtlı bedensel yetersizliği olan öğrenciler genellikle bir kronik hastalık nedeniyle yetersizlik yaşamaktadır. Bu yetersizlik sadece bacakta, sadece kolda vb. gibi işlevsel sorunlara neden olabilmektedir. Soruna iki şekilde bakacak olursak:

Bedensel Yetersizlikler Etkilenme Yerine ve Nedenlerine Göre Üç Şekilde Sınıflanmaktadır:

Derslerde ve Sınavlarda Yapılabilecekler;

Bedensel yetersizliği olan öğrenci için derslerde ve sınavlarda ek düzenlemelere çok fazla ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak atölye, laboratuvar gibi ortamlarda yapılan dersler ya da uygulamalı derslerde çeşitli uyarlamalar gerekebilir. Öğrenciye ek süre verilmesi gerekebilir.